Duszpasterze i pracownicy

Duszpasterze obecnie sprawujący posługę w naszej parafii:

Proboszcz: ks. Władysław Staśkiewicz (mian. 29 VIII 1998)

Wikariusz: ks. Patryk Madejczyk (mian. 27 VIII 2019)

Duszpasterze sprawujący posługę w latach poprzednich:

Ks. wikariusz Emanuel Stańczyk (2016-2019)

Ks. wikariusz Wojciech Buczek (2013-2016)

Ks. wikariusz Andrzej Skawiński (2003-2013)

Ks. wikariusz Lech Stefanek (2002-2003)

Ks. wikariusz Marek Sasiak (2000-2002)

Pracownicy świeccy:

Pan Jerzy Stępień – kościelny

Pan Marcin Chęciński – organista

Komentowanie jest wyłączone