Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej z kompletem dokumentów nie wcześniej niż trzy miesiące przed ślubem.

Wymagane dokumenty:

  • Dowody osobiste (dotyczy osób posiadających obywatelstwo RP)
  • Świadectwa chrztu narzeczonego i narzeczonej do zawarcia małżeństwa wystawione z datą aktualną (max. 3 msc przed ślubem) przez parafie, gdzie miał miejsce chrzest
  • Potwierdzenie przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji w akcie chrztu)
  • Licencja lub zgoda na zawarcie związku małżeńskiego w tutejszej parafii, jeśli ani narzeczona, ani narzeczony nie zamieszkują (miejsce meldunku nie ma tu znaczenia formalnego) na terenie naszej parafii. (dokument ten wydaje jedna z parafii, na której terenie faktycznie zamieszkują – przebywają, dłużej niż 3 msc narzeczeni)
  • Dokumenty z USC – zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (wydawane przez USC w 3 egzemplarzach max. 3 msc przed ślubem). Wymóg powyższych dokumentów dotyczy narzeczonych, którzy nie zawarli wcześniej związku cywilnego w USC.
  • Akt małżeństwa z USC (dotyczy narzeczonych, którzy zawarli już wcześniej cywilny związek małżeński).
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  • Potwierdzenie konsultacji poradnictwa rodzinnego
  • Akt zgonu współmałżonka (dotyczy wdów, bądź wdowców, którzy wstępują w powtórny związek małżeński)
  • Wyrok sądu zezwalający na zawarcie małżeństwa (dotyczy narzeczonych, którzy nie mają wieku wymaganego do zawarcia ważnego związku małżeńskiego).

Komentowanie jest wyłączone