Chrzest Święty

Rodzice pragnący, aby ich dziecko zostało ochrzczone w kancelarii parafialnej przedstawiają następujące dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka z USC
  • Zgoda na chrzest z parafii zamieszkania rodziców, jeśli nie zamieszkują (miejsce zameldowania nie ma znaczenia formalnego – liczy się faktyczny pobyt) na terenie naszej parafii
  • Informacjami dotyczącymi rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek) oraz zaświadczeniami, iż wybrani rodzice chrzestni nie mają przeszkód, aby pełnić w Kościele Katolickim tę godność. Przypominamy rodzicom, iż powyższe zaświadczenia rodzice chrzestni mogą otrzymać w parafiach swojego zamieszkania (miejsce zameldowania nie ma znaczenia formalnego – liczy się faktyczny pobyt).

Komentowanie jest wyłączone