Schola dziecięca – Gaudium

Opiekun: Pani Sylwia Gradowska-Burczyk

Spotkania: w każdy czwartek po Mszy św. o godz. 18.00

REGULAMIN SCHOLI DZIECIĘCEJ „GAUDIUM”

 1. Do scholi dziecięcej mogą zapisywać się uczniowie szkół podstawowych.
 2. Zajęcia scholi dla uczniów, traktowane są jako szkolne zajęcia pozalekcyjne, dobrowolne.
 3. Uczestnicy scholi wyrażają zgodę na publikowanie własnego wizerunku i głosu. 
 4. Bez zgody rodziców i deklaracji uczestnictwa w zajęciach, dzieci nie będą przyjmowane.
 5. Rezygnację z uczestnictwa w scholi składa się w dowolnym czasie w formie oświadczenia podpisanego przez rodzica.
 6. W przypadku gdy scholista, przez 2 miesiące nie będzie uczestniczył w zajęciach scholi bez usprawiedliwienia, automatycznie będzie skreślany z listy uczestników.
 7. Każda nieobecność dziecka na próbie i/lub na Mszy Świętej musi być zgłoszona do opiekuna scholi.
 8. Pełnoprawnymi członkami scholi są Ci, którzy złożyli stosowne przyrzeczenie na Mszy Świętej.
 9. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek godz. 18.30 – 19.30 w salce kościelnej,  niektóre spotkania w Kościele.  Śpiewamy w Niedzielę na Mszy Świętej o godzinie 10.30, a udział w tej mszy jest częścią działalności scholi dziecięcej.
 10. Na próby dzieci przyprowadzane są przez  rodziców/opiekunów. W przypadku samodzielnego przyjścia lub powrotu dziecka do domu rodzic zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie
  u opiekuna scholi.

OBOWIĄZKI KAŻDEGO CHÓRZYSTY SCHOLI „GAUDIUM”

 1. Nie spóźniać się na Mszę Świętą o godz. 10.30.
 2. Na Mszę Świętą chórzysta przychodzi do godz. 10.15.
 3. Uczyć się na pamięć piosenek.
 4. Dbać o śpiewnik i albę.
 5. Słuchać osób prowadzących.
 6. Śpiewać z radością, a nie byle jak.
 7. Dwóch Dyżurnych dba o posprzątanie śpiewników po próbie
  i po Mszy Świętej.

60484874_1275194222636302_2257503375635513344_n

Komentowanie jest wyłączone