Panie ile razy mam wybaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciw mnie?
Czyż aż siedem razy?
Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci , że aż siedem razy, lecz siedemdziesiąt siedem razy.
(Mt 18;21-22)

Komentowanie jest wyłączone