Panie ile razy mam wybaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciw mnie?
Czyż aż siedem razy?
Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci , że aż siedem razy, lecz siedemdziesiąt siedem razy.
(Mt 18;21-22)

Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył mężczyznę i niewiastę. (…)
A Bóg widział, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre.
(Rdz 1;27;31)